Okres » 15.06.2020 - 30.08.2020, 21.12.2020 - 3.01.2021
W tych okresach liczymy tylko za pełny apartament
Apartament Typu Deluxe :  
4 osóby :   450 złotych/noc 
Apartament Typu Standard :  
4 osóby 405 złotych/noc
Apartament Typu Penthouse:  
8 osób 1080 złotych/noc
Okres » 10.04.2020 - 14.06.2020, 31.08.2020 - 1.11.2020
Apartament Typu Deluxe :  
2 osoby :   284 złotych/noc 
3 osoby :   344 złotych/noc 
4 osoby :   405 złotych/noc
Apartament Typu Standard :  
2 osoby :   256 złotych/noc 
3 osoby :   310 złotych/noc 
4 osoby :   365 złotych/noc
Apartament Typu Penthouse:  
4 osoby 680 złotych/noc
5 osób 753 złotych/noc
6 osób 826 złotych/noc
7 osób 899 złotych/noc
8 osób 972 złotych/noc
Okres » 24.02.2020 - 9.04.2020, 2.11.2020 - 20.12.2020
Apartament Typu Deluxe :  
2 osoby :   256 złotych/noc 
3 osoby :   310 złotych/noc 
4 osoby :   365 złotych/noc
Apartament Typu Standard :  
2 osoby :   227 złotych/noc 
3 osoby :   275 złotych/noc 
4 osoby :   324 złotych/noc
Apartament Typu Penthouse:  
4 osoby 613 złotych/noc
5 osób 678 złotych/noc
6 osób 744 złotych/noc
7 osób 809 złotych/noc
8 osób 875 złotych/noc