Rezerwat obejmujący dolinę potoku Biała Woda i dopływ Brysztańskiego Potoku powstał w 1963 roku. Celem powołania rezerwatu była konieczność ochrony miejscowego krajobrazu, elementów fauny, flory i przyrody nieożywionej. Jednocześnie w zamyśle twórców rezerwatu miał on chronić dawne formy kultury wiejskiej tego regionu. Rezerwat cechuję się fantazyjnie ukształtowanymi skałami wapiennymi, które pochodzą z okresu jury i kredy. Cała powierzchnia rezerwatu wynosi 30 hektarów i dzieli się na cztery oddzielone od siebie obszary. Możemy tutaj spotkać niezwykle liczne kaskady, które otoczone są bujną roślinnością. Sam rezerwat można przemierzać pieszo lub z wykorzystaniem rowerów.

Już na początku naszej podróży zobaczyć możemy skałę Czubatą. Kawałek dalej znajdziemy Bazaltową Skałę pochodzenia wulkanicznego. Kolejne etapy naszej wycieczki znaczy grupa Skał Białowodzkich i powstałego między nimi przełomu utworzonego przez potok. Szczególnie wyróżnia się Smoległowa Skała, której wysokość sięga osiemdziesięciu metrów. Przy samym ujściu potoku natkniemy się na czerwoną Skałkę oraz Konowalskie Skały, które tworzą niesamowity widok przypominający nieco amfiteatr. Na terenie samego rezerwatu znajdują się też pozostałości wychodni bazaltu oraz ślady dawnego osadnictwa ludzkiego.

W ogólnej opinii sam rezerwat Biała Woda uznawany jest za jedno z najładniejszych i najbardziej zajmujących miejsc w Pienińskich górach. Jego zaletą są nie tylko widoki i roślinność, ale też dogodna infrastruktura, która powstała dookoła z myślą o przyjeżdżających turystach. Przed samym wejściem możemy zaparkować samochód a na szlaku znaleźć miejsca do wypoczynku. Całość opatrzona jest tablicami informacyjnymi i wskazówkami co do kierunku podróży. Tym samym szlak jest dostępny dla każdego bez względu na jego wiek i stopień zaawansowania, jeśli chodzi o piesze wycieczki czy jazdę na rowerze.

Tryb podróży: