Wąwóz Homole usytuowany jest w Małych Pieninach w okolicy miejscowości Jaworki. Wąwóz o długości ośmiuset metrów uznawany jest za jeden z najcenniejszych fenomenów przyrody w Polsce. Atrakcją jest różnorodne ukształtowanie terenu, okoliczna przyroda oraz biegnący na dnie wąwozu potok Kamionka.

Sam wąwóz jest otoczony niezwykle stromymi i wysokimi, bo sięgającymi nawet stu dwudziestu metrów – skałami. Te zbudowane są z czerwonego, a miejscami białego wapienia krynoidowego. W wąwozie podziwiać możemy też tworzący liczne kaskady potok. W jego korycie tkwią imponujące głazy, które są efektem działania sił tektonicznych. Sam potok odegrał zresztą olbrzymią rolę w ukształtowanie wąwozu. Sama wędrówka dnem wąwozu jest nieustannym pokonywaniem naturalnych przeszkód, co rekompensują nam niesamowite i piękne widoki i bujna roślinność porastająca dno i ściany wąwozu. To właśnie atrakcyjny i zachwycający krajobraz był i jest nadal przedmiotem inspiracji dla wielu artystów. W wąwozie możemy też zobaczyć ślady aktywności górników oraz wszelkich poszukiwaczy złota i skarbów.

To właśnie dlatego już od 1963 roku wąwóz Homole jest uznawany za rezerwat przyrody wraz z Czajakową Skałą i boczną częścią dolinki Koniowskiego Potoku. Dodatkowo w wąwozie możemy spotkać unikalne w skali krajowej zwierzęta takie jak sokolik pustułka, jaszczur plamisty czy puchacz. Sam wąwóz jest porośnięty przez rośliny wapieniolubne. Z tego też powodu przejście wąwozem Homole jest możliwe jedynie po wyznaczonych szlakach. Ten zaczyna się w pobliżu Szczawnicy we wsi Jaworki. Koniec szlaku oznacza jednocześnie początek nowego, który jest wyznaczony przez Dubantowską Dolinkę, Rówieńki, Polanę pod Wysoką, aż na Wysokie Skałki. Podczas podróży możemy też podziwiać najwyższy szczyt Pienińskich gór – Wysoką oraz ogólną przepiękną panoramę tych gór.

Tryb podróży: