Rezerwat Zielone Skałki związany jest z wieloma legendami, które mówią o zgromadzonych i schowanych na jego terenie skarbach. To jedyne takie pasmo skał wapiennych, które położone jest nad Jeziorem Czorsztyńskim, w którym to miałyby znaleźć się wspominane w legendach kosztowności. Z tego powodu miejsce to było przez lata chętnie odwiedzane przez poszukiwaczy skarbów. W sensie turystycznym miejsce to pojawia się w świadomości już w pierwszej połowie XIX wieku. Same Zielone Skałki są częścią Pienin Spiskich na terenie których leży Zamek, Niedzica oraz Falsztyn. Całe pasmo ciągnie się na przestrzeni dwóch kilometrów, a najwyższy jego punkt ma wysokość 616 metrów.

Poszczególne skały mają swoje nazwy. Jest to Ślusarska Skała, Walantowa, Rybiarka, Pieronka. Wszystkie zbudowane są z krynoidowego wapienia serii czorsztyńskiej. Pomiędzy nimi turyści mogą ujrzeć urokliwe doliny oraz zielone i bujnie ukwiecone łąki, które w połączeniu ze skałami tworzą przepiękne pejzaże, które wzbudzą zachwyt u każdego odwiedzającego. Same skalne zbocza, które wpadają wprost do jeziora Czorsztyńskiego, są porośnięte lasem. Stąd nazwa Zielone Skałki. Najbardziej znanym szczytem jest Rybiarka, który ma wygląd pionowej ściany o ponad 100-metrowej wysokości.

Same Zielone Skałki do Pienińskiego Parku Narodowego zostały włączone w 1966 roku. Były wówczas jedynym obszarem Pienin Spiskich, który miał być chroniony prawnie. Na terenie Zielonych Skałek oprócz przepięknych widoków spotkać też możemy unikalne i rzadkie już dziś gatunki roślin. Kiedy teren ten stanowił naturalne środowisko żbika. Od 1970 roku teren został zamknięty dla turystów, ale nadal możemy podziwiać skały z brzegu półwyspu. Biegnie tam droga gruntowa oraz popularny szlak rowerowy, a dostać się można tam od strony miejscowości Falsztyn. Możliwe jest też podziewanie skał z poziomu statku, gdyż istnieje możliwość skorzystania z rejsu wycieczkowego.

Tryb podróży: